Cocaine

Cocaïne is een opwekkende stof die via een chemisch proces wordt gewonnen uit bladeren van de cocaplant.

Snuifcocaïne is een kort stimulerend en lokaal verdovend middel in witte/geelachtige poedervorm.

Gekuiste cocaïne of 'basecoke' is een puurdere, meer zuivere vorm van snuifcocaïne door deze te bewerken, te 'kuisen' met ammoniak of maagzout. Door deze bewerking verkrijgt men een rookbaar klontje. Dit proces filtert echter niet alle versnijdingen en voegt zelf een aantal nieuwe onzuiverheden toe.